Συνεδριάζει το μεσημέρι (15.00) της Τετάρτης 1 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Μύκης με τα ακόλουθα 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Μ. οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής: Ιμπραήμ Ιμπραήμκο, πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.Μ.)
 2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Μύκης οικονομικού έτους 2017 – συμπεριλαμβανομένου του Ο.Π.Δ. της Κ.Δ.Ε.Μ. (εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα, προϊσταμένη τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού δήμου Μύκης οικονομικού έτους 2017 – 2η αναμόρφωση (εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα, προϊσταμένη τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών των «Έργων ανάπλασης οικισμού ιαματικών πηγών» αναδόχου Κ/Ξ Σπ. Μερκούρης – Χατζηκωνσταντίνου Φώτιος (εισηγητής: Χρήστος Μαυρομάτης, προϊστάμενος τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Μύκης”, αναδόχου Μακρίδης Α.Τ.Ε. (εισηγητής: Χρήστος Μαυρομάτης, προϊστάμενος τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δήμων Μύκης και Αβδήρων για παροχή διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης (εισηγητής: Χρήστος Μαυρομάτης, προϊστάμενος τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Φωτισμός γηπέδου Κοτύλης» (εισηγητής: Χρήστος Μαυρομάτης, προϊστάμενος τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Φωτισμός πεζογέφυρας Σμίνθης» (εισηγητής: Χρήστος Μαυρομάτης, προϊστάμενος τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών για το έργο «Ανακαίνιση για επανάχρηση δημοτικού κτιρίου στον οικισμό ιαματικών πηγών δήμου Μύκης» (εισηγητής Χρήστος Μαυρομάτης, προϊστάμενος τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξειδικευμένων υπηρεσιών. (εισηγητής: Χρήστος Μαυρομάτης, προϊστάμενος τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων δήμου Μύκης» (εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού, προϊσταμένη τμήματος Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης)
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και συντήρησης οχημάτων δήμου Μύκης. (εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού, προϊσταμένη τμήματος Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης)
 13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καυσίμων κίνησης και θέρμανσης δήμου Μύκης (εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού, προϊσταμένη τμήματος Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης)
 14. Έγκριση ανανέωσης συνεργασίας δήμου Μύκης με Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Α.Ε. για το έτος 2017 (εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού, προϊσταμένη τμήματος Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης)
 15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (εισηγήτρια: Μαρία Κύρου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (εισηγήτρια: Μαρία Κύρου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση για τη λειτουργία υπηρεσιών του δήμου σε εικοσιτετράωρη βάση καθημερινά, κατά τις εξαιρέσιμες και τα Σαββατοκύριακα. (εισηγητής: Βασίλειος Μωυσίδης, προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών)
 18. Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μύκης (εισηγητής: Στέλιος Παπουτσόγλου, ειδικός συνεργάτης δημάρχου)
 19. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μύκης (εισηγητής: Στέλιος Παπουτσόγλου, ειδικός συνεργάτης δημάρχου)
 20. Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 200/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης περί του ορισμού των μελών της επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μύκης (εισηγητής: Στέλιος Παπουτσόγλου, ειδικός συνεργάτης δημάρχου)
 21. Συμμετοχή του δήμου Μύκης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. με τον διακριτικό τίτλο ΑνΡο Α.Ε. (εισηγητής: Στέλιος Παπουτσόγλου, ειδικός συνεργάτης δημάρχου)
 22. Πλήρωση τριών θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μύκης για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης (εισηγητής: Βασίλης Μωυσίδης, προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών)
 23. Απολογισμός σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής: Αδνάν Πετσενίκ, πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου)
 24. Άδεια απουσίας του δημοτικού συμβούλου Ερκάν Χόμκο (εισηγητής: Αδνάν Πετσενίκ, πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου).

 

Σχολίασε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *