Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.00) της Τετάρτης 6 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Τροποποίηση της με αριθμό 233/2017 προγενέστερης απόφασης σχετικά με «Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018» (εισηγήτρια: Μαρία Σπανού)
  2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (εισηγήτρια: Ευαγγελία Ρεκάρη)
  3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη)
  4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)
  5. Έγκριση δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων των Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα)
  6. Εξέταση της ένστασης από την εταιρεία “Αλέξανδρος” Α.Ε για τον διαγωνισμό “Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πυροπροστασίας για την πυρασφάλεια του Δασικού Χωριού “Ερύμανθος”
  7. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για το έργο «Συντήρηση οδών και κοινόχρηστων χώρων του δήμου Ξάνθης» (εισηγητής: Χαράλαμπος Αβραμίδης)
  8. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του δήμου Ξάνθης» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης)
  9. Έγκριση του από 30-11-2017 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών έτους 2017» (εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού)
  10. Έγκριση του από 30-11-2017 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην “Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2017” (εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού).

 

Σχολίασε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *