Συνεδριάζει το πρωί (10.00) της Πέμπτης 7 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού, καθώς και προέγκριση δαπανών για το οικονομικό έτος 2018
 3. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 820/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 4. Έγκριση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καβάλας με ταξί και μικρά λεωφορεία για το σχολικό έτος 2017-2018
 5. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς του «Διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Α.Ε.Δ. Καβάλας) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2018» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 78.864,00 ευρώ
 6. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της από 11/09/2009 έφεσης των Χρήστου Μπουζέλου κ.τ.λ. κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και κατά της υπ’ αριθμό 165/30-06-2008 απόφασης του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας
 7. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 8. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών ιεροσπουδαστηρίου Εχίνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-19, μόνο τις Κυριακές, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.485,79 ευρώ συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
 9. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Ξάνθης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης Ε 2831/2017 αίτησης ακύρωσης του Ραμαδάν Μολλά Αμέτ που αφορά άδεια λειτουργίας βιοτεχνίας
 10. Έγκριση α. Σχεδίου διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και σχεδίου προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και β. Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για διεξαγωγή δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών έως ελληνοβουλγαρικά σύνορα» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 100.000,00 ευρώ
 11. Έγκριση α. Σχεδίου διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και σχεδίου περίληψής της και β. Συγκρότησης εξαμελούς επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης» προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ
 12. Έγκριση α. Σχεδίου διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και β. Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για διεξαγωγή δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 45.000,00 ευρώ
 13. Έγκριση α. Σχεδίου διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και β. Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για διεξαγωγή δημοπρασίας του έργου «Αποπεράτωση ανακαίνισης κατοικίας δασκάλου Κιδάρεως» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 18.000,00 ευρώ
 14. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 15. Έγκριση άσκησης αίτησης λύσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Συνεταιριστική Ανώνυμη Εταιρεία Διδυμοτείχου Αξιοποίησης-Εκμετάλλευσης Ακινήτων»
 16. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμό 646/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά καταβολή οικογενειακής παροχής σε υπαλλήλους
 17. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμό Α150/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά καταβολή επιδόματος σε υπαλλήλους
 18. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Μεταφορά 1.500 τόνων πλυμένου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου» για το έτος 2017 με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 35.775,69 ευρώ
 19. Προέγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών έτους 2018 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης
 20. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης της μελέτης «Εκούσιος αναδασμός αγροκτήματος Ν. Ερασμίου, Π. Ερασμίου και Ζηλωτής Π.Ε. Ξάνθης»
 21. Έγκριση 2ου πρακτικού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για εκχιονισμούς χειμερινής περιόδου 2017-2018 αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού 33.480,00 ευρώ
 22. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της Π.Α.Μ.-Θ.

 

Σχολίασε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *