Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.00) της Δευτέρας 11 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης με τα ακόλουθα δεκαπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Αναλήψεις υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017
 2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης ενστάσεων έτους 2018
 3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών και αξιολόγησης ενστάσεων έτους 2018
 4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων και αξιολόγησης ενστάσεων έτους 2018
 5. Έγκριση οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δ.Ε. Μύκης» ποσού 110.579,98€
 6. Έγκριση προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Επισκευή-συντήρηση οχημάτων δήμου Μύκης»
 7. Ανάληψη δέσμευσης για την προμήθεια πυροσβεστήρων για το δημοτικό κατάστημα και τα Κ.Ε.Π. του δήμου Μύκης
 8. Έγκριση προσωρινού αναδόχου για τα «Έργα υποδομής οικισμών Δ.Ε. Σατρών», ποσού 18.600,00€
 9. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της «Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος»
 10. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Κ. Μύκης”
 11. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Εκχιονισμός οδικού δικτύου δήμου Μύκης”
 12. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.485,40 ευρώ για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Οικοδομικά υλικά συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων”
 13. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.100,00 ευρώ για την εκτέλεση της “Προμήθειας λογισμικού προγράμματος μελέτης-σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης”
 14. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμό 133/Β/2017 Χ.Ε.Π.
 15. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο “Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Κοτύλης”.

 

Σχολίασε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *