Συνεδριάζει το πρωί (11.00) της Τετάρτης 13 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαεννιά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση 3ου μέρους πρακτικού διαγωνισμού της «Κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του αρδευτικού δικτύου Βοϊράνης (έτους 2015)»
 2. Αποδοχή ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού των 1) Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Αρβανιτίδη Α.Ε.», που εδρεύει στη Δράμα και 2) Ανώνυμης Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία «Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα
 3. Έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 4. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Καβάλας για το σχολικό έτος 2017-2018, αναδόχων της διακήρυξης 4/2016 που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 460/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
 5. Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμό 666/2017 (ΑΔΑ:ΩΚ837ΛΒ-ΙΝ5) απόφασης της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης παράτασης κατά εφαρμογή του άρθρου 108 του Ν.4485/2017 (114 Α) των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καβάλας που ήταν σε ισχύ το σχολικό έτος 2016-2017 έως την ανάδειξη οριστικών αναδόχων
 6. Έγκριση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καβάλας που εκτελούνται κατά εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 108 του Ν.4485/2017 (114 Α)
 7. Έγκριση του πρακτικού 2/2017 της επιτροπής παραλαβής-αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 2/2017: Α. Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.-Θ (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 30.000,00 ευρώ σε βάρος του ειδικού φορέα και ΚΑΕ 3072.0823.0001, Β/B1. Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.-Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ειδικού φορέα και ΚΑΕ 3072.0829.0001 και B/B2. Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές) των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ειδικού φορέα και ΚΑΕ 3072.0829.0001(CPV:64110000-0 ταχυδρομικές υπηρεσίες)» για το έτος 2018
 8. Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου των «Εγγειοβελτιωτικών έργων Δάτου-Πολυστύλου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 24.000,00 ευρώ
 9. Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ηλεκτροφωτισμός επί της επαρχιακής οδού Χρυσούπολης-Κεραμωτής στην είσοδο και έξοδο της παράκαμψης της Νέας Καρυάς» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 24.000 ευρώ
 10. Έγκριση των όρων της υπ’ αριθμό 5/2017 διακήρυξης που αφορά στην προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης καθώς και του πρακτικού κλήρωσης των επιτροπών αξιολόγησης, ενστάσεων και παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 15.388,40 ευρώ
 11. Έγκριση πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων της προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 650.000,00 ευρώ
 12. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμό Α150/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά σε καταβολή επιδόματος σε υπαλλήλους
 13. Έγκριση του υπ’ αριθμό 3/30-11-2017 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Α.Ε.Δ.: ΚΕΤεΚ Αλεξανδρούπολης, ΚΕΤεΚ Ορεστιάδας, ΚΠΑ2 Διδυμοτείχου) της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2018, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 98.952,00 ευρώ
 14. Έγκριση του πρακτικού ενστάσεων της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών επί της ένστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μιχαηλίδης Θεόδωρος & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της υπ’ αριθμό 677/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
 15. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, σχετικά με τη συζήτηση της από 29-8-2013 αγωγής (χρέους) του Αναστάσιου Σταματόπουλου κατά 1) του ελληνικού δημοσίου και 2) της Π.Α.Μ.-Θ.
 16. Εκδίκαση ένστασης της Κ/Ξ «Γ. Ευφροσυνίδης – Λ. Γεωργόπουλος» κατά του 3ου Α.Π.Ε. της διευθύνουσας υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Π.Α.Μ.-Θ.) και έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Χρυσούπολης Καβάλας»
 17. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής σχετικά με τη συζήτηση της αγωγής της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Ελένη Ζαχαροπούλου, Ταχυμεταφορές» που εδρεύει στην Κομοτηνή κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά στην εξόφληση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας και δεμάτων
 18. Έγκριση μετακινήσεων του περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της Π.Α.Μ.-Θ.
 19. Επικύρωση του πρακτικού της 29ης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής.

 

Σχολίασε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *