Γραπτός διαγωνισμός προκειμένου να επιλεγούν 24 μαθητές σχολείων που θα εκπροσωπήσουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στην ημερίδα “Euroscola” στις 22 Μαρτίου στο Στρασβούργο, θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Ιανουαρίου σε κάθε σχολική μονάδα, μαθητές της οποίας εξέφρασαν ενδιαφέρον συμμετοχής.

Το θέμα του διαγωνισμού είναι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της: περιφερειακές συρράξεις, τρομοκρατία, αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Ποιες θα πρέπει να είναι οι πολιτικές προτεραιότητες και ποιες μεταρρυθμίσεις πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν ώστε η Ευρώπη ενωμένη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, λειτουργώντας ως μία αποτελεσματική και συνεκτική οντότητα;».

Δίδεται βαρύτητα στην έκθεση και συνεκτιμώνται και άλλα κριτήρια βάσει μοριοδότησης, ως εξής: έκθεση 60%, ξένη γλώσσα (μία) 20%, σχολική επίδοση 20%. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων θα γίνεται κλήρωση.

Διεξαγωγή διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 σε κάθε σχολική μονάδα, μαθητές της οποίας εξέφρασαν ενδιαφέρον συμμετοχής. Εναλλακτικά και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και έπειτα από συνεννόηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α.Μ.-Θ., οι εξετάσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν τη Παρασκευή 12 Ιανουαρίου.

Ο διαγωνισμός υπολογίζεται να διαρκέσει τρεις ώρες. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της εξέτασης ορίζεται κατά περίπτωση και κατά την κρίση της επιτροπής του σχολείου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά όλοι οι υποψήφιοι. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο θα οριστεί επιτροπή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, η οποία θα αποτελείται από τον/την διευθυντή/ντρια του σχολείου και δύο-τρεις εκπαιδευτικούς-επιτηρητές (ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών) που δεν έχουν συγγένεια έως δευτέρου βαθμού με τους υποψήφιους. Τα τεχνικά ζητήματα της οργάνωσης του διαγωνισμού αναλαμβάνει η επιτροπή του κάθε εξεταστικού κέντρου.

Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του διαγωνισμού, όπως και τα προηγούμενα έτη, θα τηρηθούν πιστά οι ακόλουθες οδηγίες:

 • Οι μαθητές/τριες θα προσέρχονται στην αίθουσα με την ταυτότητα/διαβατήριό τους και χωρίς κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, έντυπα ή βιβλία
 • Η γλώσσα της έκθεσης είναι αυστηρά η ελληνική
 • Οι μαθητές/τριες θα παραλάβουν ένα τετράδιο πανελλαδικών εξετάσεων παρελθόντος έτους στο οποίο θα αναπτύξουν το θέμα της έκθεσης. Στο εξώφυλλο και στο πλαίσιο που γράφει «ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ» θα γραφεί το όνομα του σχολείου και δεν θα καλυφθεί με αδιαφανές αυτοκόλλητο (αυτό θα γίνει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
 • Οι μαθητές θα γράψουν τα στοιχεία τους στη θέση «Ατομικά Στοιχεία Μαθητή» που βρίσκεται στο μέσα μέρος του εξωφύλλου και οι επιτηρητές θα καλύψουν τα στοιχεία του μαθητή με μαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο. Σε καμία άλλη σελίδα δεν επιτρέπεται να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών και του σχολείου τους.
 • Τα τετράδια θα αποσταλούν χωρίς σφραγίδες.
 • Οι διαγωνιζόμενοι/ες μαθητές/τριες με την παράδοση του γραπτού τους θα υπογράψουν δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους σε κατάσταση-παρουσιολόγιο, που θα έχει εκ των προτέρων ετοιμάσει η επιτροπή του διαγωνισμού. Ο πρόεδρος της επιτροπής θα αναγράψει το ονοματεπώνυμό του στο τέλος του παρουσιολογίου, θα υπογράψει και θα σφραγίσει το παρουσιολόγιο με τη σφραγίδα του σχολείου – εξεταστικού κέντρου
 • Διαγωνιζόμενοι/ες που τυχόν θα επιδείξουν ανάρμοστη συμπεριφορά, κατά την κρίση της επιτροπής θα απομακρύνονται από την αίθουσα στην οποία διαγωνίζονται, έπειτα από σύνταξη σχετικού πρακτικού από τον πρόεδρο του εξεταστικού κέντρου
 • Μετά τη λήξη του διαγωνισμού θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογράψουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής.

Αποστολή γραπτών

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής θα μεριμνήσουν για τη συσκευασία των γραπτών των μαθητών/τριών σε φάκελο, στον οποίο θα βρίσκονται τα εξής:

 • τα γραπτά των μαθητών
 • οι καταστάσεις-παρουσιολόγια των μαθητών/τριών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό
 • το πρακτικό διεξαγωγής διαγωνισμού.

Ο πρόεδρος του σχολείου-εξεταστικού κέντρου οφείλει να παραδώσει τον φάκελο με τα γραπτά των μαθητών, τα παρουσιολόγια και το πρακτικό της επιτροπής, αυθημερόν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται η σχολική μονάδα του και συγκεκριμένα στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης, ο οποίος θα παραλάβει όλους τους φακέλους χωρίς να τους ανοίξει, με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.

Ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης, μόλις συγκεντρώσει τους φακέλους από όλες τις σχολικές μονάδες οφείλει

 • να τους διαβιβάσει την επόμενη ημέρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, υπόψη κας Βασιλικής Τσιωνά
 • να ενημερώσει για την ημερομηνία αποστολής του δέματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pdeamthr@sch.gr της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Α.Μ.-Θ.

Η διόρθωση των γραπτών των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

 

Σχολίασε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *