Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στήριξης που αφορά στις δράσεις «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση Α.Π.Ε. καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Στην Π.Α.Μ.-Θ. έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις συνολικού ύψους 28.824.929 ευρώ, εκ των οποίων:

  • για την πρώτη δράση 26.923.761 ευρώ
  • για τη δεύτερη δράση 1.901.168 ευρώ.

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου ή συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚοινΣΕΠ, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων και γεωργικής εκμετάλλευσης όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018.

Το ποσοστό στήριξης για την Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. κυμαίνεται από 50% έως 85% του συνολικού ύψους επιλέξιμων επενδύσεων (χωρίς τον Φ.Π.Α.) κι ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων. Η στήριξη σε όσους θα κριθούν δικαιούχοι, παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες.

Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν κυρίως σε

  • περιοχές εφαρμογής
  • κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων
  • κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης
  • κριτήρια επιλεξιμότητας επενδύσεων
  • επιλεξιμότητα δαπανών
  • δεσμεύσεις δικαιούχων
  • οικονομική ενίσχυση, μέγιστο ύψος προϋπολογισμού και ποσοστά στήριξης κατά κατηγορία δικαιούχου
  • αρχές κριτηρίων επιλογής αιτήσεων ενίσχυσης υποψηφίων κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr και στον ιστότοπο της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. (www.pamth.gov.gr) ολόκληρο το κείμενο της με αριθμό 13849/14-12-2017 πρόσκλησης ( ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν) και την υπουργική απόφαση με αριθμό 13158/28-11-2017 (Φ.Ε.Κ. 4302 Β’ 2017), όπου περιγράφεται αναλυτικά το πλαίσιο εφαρμογής των εν δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.

 

Σχολίασε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *