Εκπλήσσει ευχάριστα η Περιφέρεια Α.Μ.-Θ.

Θα ήταν παράλειψη αν δεν σημειώναμε κάτι στο οποίο δεν μας έχουν συνηθίσει και πολλοί φορείς της πόλης ή της περιοχής μας. Και που –αν μη τι άλλο- δείχνει νοικοκυροσύνη και οργανωτικότητα, στοιχεία που τόσο λείπουν και τόσο δυσχεραίνουν την καθημερινότητά μας.