Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Τρίτης 25 Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων με τα ακόλουθα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Συνεδριάζει το απόγευμα (18.30) της Δευτέρας 24 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων με τα ακόλουθα 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Συνεδριάζει το πρωί (10.00) της Δευτέρας 17 Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων με τα ακόλουθα έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Αβδήρων

Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.30) της Παρασκευής 30 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων με τα ακόλουθα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.30) της Τετάρτης 21 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή Αβδήρων με τα ακόλουθα τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Συνεδριάζει το απόγευμα (18.30) της Τρίτης 20 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων με τα ακόλουθα δεκαπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.30) της Παρασκευής 9 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων με τα ακόλουθα δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Συνεδριάζει το απόγευμα (18.30) της Δευτέρας 29 Μαΐου του Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων με τα ακόλουθα 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.30) της Δευτέρας 29 Μαΐου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων με τα ακόλουθα δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αβδήρων

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.30) της Δευτέρας 29 Μαΐου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αβδήρων με τα ακόλουθα επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη: