Ένταξη τριών πράξεων για παιδιά άπορων οικογενειών ή ΑμεΑ

Τρεις νέες πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 2.787.075 ευρώ που αφορούν σε φροντίδα, φιλοξενία και στήριξη παιδιών απόρων οικογενειών και παιδιών με αναπηρία, εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020.

Και την Τετάρτη διανομή ειδών από τον δήμο Ξάνθης

Ο δήμος Ξάνθης ενημερώνει ότι δίνεται παράταση στη β’ διανομή του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστική ή και βασική υλική συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, για τους δικαιούχους που παραλαμβάνουν προϊόντα στο τέρμα Πανόρμου και Σάρδεων (αποθήκη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.), για την Τετάρτη 20 Ιουλίου.

Αποτελέσματα και ενστάσεις για το πρόγραμμα βοήθειας

Ο δήμος Ξάνθης, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την ένταξη των ωφελουμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους.

Ανακοίνωση της Π.Α.Μ.-Θ. για τη βοήθεια σε άπορους

Με θέμα «Έναρξη διαβούλευσης για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας βασικής υλικής συνδρομής για απόρους», εκδόθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης η ακόλουθη ανακοίνωση (παρατίθεται αυτούσια):