Βαρβαριστί

Θα λυπήσουμε πολλούς ξιπασμένους-ξενομανείς, με προεξάρχοντες τους… διδάσκοντες των μέσων εξημέρωσης, αλλά είναι καιρός να πληροφορηθούν κάτι: τα τραπεζικά κουτιά που κάνουν οικονομικές συναλλαγές, λέγονται Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές. Συνεπώς τα αρχικά τους είναι “άλφα-ταυ-μι” ή έστω “α-τι-μι” και όχι “έι-τι-εμ”, όπως τα λένε βαρβαριστί. Και για να προλάβουμε τις “εξυπνάδες”, το ότι τα αρχικά ταιριάζουν […]