Ανακοίνωση του δήμου Σαμοθράκης

Το βασικότερο μέτρο εξισορρόπησης του μεγάλου κόστους ζωής στις νησιωτικές κοινωνίες -μεγαλύτερο σε σχέση με τον μέσο όρο της ηπειρωτικής χώρας- που η πολιτεία θέσπισε, αποτέλεσε για πολλά χρόνια ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. Από 1-1-2018 αυτό παύει να υφίσταται και η επερχόμενη αύξηση κατά επτά μονάδες (από 17% σε 24%) θα επιβαρύνει το σύνολο των δραστηριοτήτων της καθημερινότητας και η οικονομική επιβάρυνση θα είναι δυσβάσταχτη.

Πληρωμές με κάρτες στον δήμο Σαμοθράκης, επέκτασή τους στην Αλεξανδρούπολη

Χρεωστική ή πιστωτική κάρτα θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες για τις πληρωμές τους στον δήμο Σαμοθράκης, μετά την εγκατάσταση συστήματος πληρωμών POS στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου καθώς και στον κατασκηνωτικό χώρο Πλατιάς.