Βους πλέκων ιάμβους

Τα πάθη τα βουκολικά σε χειμαδιά και όρη

άδω διότι κρύβουνε πολύ μεγάλο ζόρι.

Ω μούσα της παράδοσης, οδήγησε το χέρι

να γράψει τα ανείπωτα (που όμως καθένας ξέρει)…