Επίσκεψη των Δ.Ε.Ν. στο “Αριστοτέλειο” Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ημερήσια επίσκεψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων, στο πλαίσιο της νέας φάσης του προγράμματος για την εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας (εδώ η προηγούμενη επίσκεψη).

«Ανοίγοντας φτερά και πόρτες στην εκπαιδευτική κοινότητα»

Στο πλαίσιο της συνέχισης των δράσεων του Προγράμματος για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας (Π.Ε.Μ.), τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων, τα Δ.Ε.Ν. όπως τα αποκαλούν τα ίδια τα παιδιά, πραγματοποίησαν στις 5 και στις 12 Απριλίου παιδαγωγικές συναντήσεις δημιουργικής συνύπαρξης.

Επίσκεψη των Δημιουργικών Εργαστηρίων Νέων στο Α.Π.Θ.

Στο πλαίσιο της συνέχισης των δράσεων του Προγράμματος για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας (Π.Ε.Μ), τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων -τα Δ.Ε.Ν. όπως τα αποκαλούν τα ίδια τα παιδιά- πραγματοποίησαν ημερήσια επίσκεψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.