Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Τρίτης 19 Δεκεμβρίου (και σε περίπτωση μη απαρτίας την ίδια ώρα της επόμενης μέρας) η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης με τα ακόλουθα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (15.00) της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου (σε περίπτωση μη απαρτίας, την ίδια ώρα της επόμενης μέρας) η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης με τα ακόλουθα επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Τρίτης 24 Οκτωβρίου (σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα γίνει την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας) η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης με τα ακόλουθα έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου

Με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τη “Ρύθμιση της κυκλοφορίας σε οδούς του οικισμού Ευμοίρου” συνεδριάζει το απόγευμα (18.00) της Δευτέρας 2 Οκτωβρίου η Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου.  

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης με τα ακόλουθα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Παρασκευής 4 Αυγούστου (και σε περίπτωση μη απαρτίας την ίδια ώρα της Δευτέρας 7 Αυγούστου) η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την «Έκφραση γνώμης για θέση φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ζωαγοράς 83 (εισηγήτρια: Αραβέλα Παπαδοπούλου).  

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου

Συνεδριάζει το απόγευμα (17.00) της Δευτέρας 31 Ιουλίου η Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την «Κατάθεση προτάσεων για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων του δήμου Ξάνθης».  

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Δευτέρας 3 Ιουλίου (σε περίπτωση μη απαρτία, η συνεδρίαση θα γίνει την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας) η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης, με τα ακόλουθα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Τρίτης 20 Ιουνίου η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης με τα ακόλουθα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου

Συνεδριάζει το απόγευμα (19.30) της Δευτέρας 12 Ιουνίου η Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την “Πρόταση για τη μόνιμη ηλεκτροδότηση του άλσους Ευμοίρου“.