Η Βουλγαρία κατέχει την 21η θέση στην Ε.Ε. στο διάβασμα

Περίπου το 20% των ενήλικων ανδρών και το 30% των ενηλίκων γυναικών στη Βουλγαρία έχει διαβάσει τουλάχιστον πέντε ή περισσότερα βιβλία στο διάστημα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας σε ό,τι αφορά στις πολιτιστικές συνήθειες των κατοίκων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ευεργετική επίδραση της λογοτεχνίας στη ζωή των ανθρώπων

Η ευεργετική επίδραση της λογοτεχνίας στη ζωή των ανθρώπων μνημονεύεται συχνά με ένα τρόπο αόριστο. Η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, στην αντίληψη πολλών ανθρώπων έχει τη σημασία μιας παιδευτικής και συνάμα ιαματικής διαδικασίας που συμβάλει στην πνευματική μας υγεία και ανάπτυξη. Υπάρχει, όμως, κάποιος που μπορεί να αποδείξει τις ευεργετικές ιδιότητες της λογοτεχνίας;

Χώροι διαβάσματος σε μετρό και σιδηροδρομικούς σταθμούς της Βουλγαρίας

Στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος για τη βελτίωση του γνωστικού επιπέδου του πληθυσμού της Βουλγαρίας στην περίοδο 2015-2016, προβλέπεται η δημιουργία χώρων ανάγνωσης στο μετρό, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και κινηματογράφους, καθώς σχολικές πρωτοβουλίες ανταλλαγής παιδικών και εφηβικών βιβλίων.