Ένας στους τρεις είναι Χαράλαμπος στη νέα Εκτελεστική Γραμματεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ξάνθης

Συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις εκλογές της η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος Ξάνθης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με το ένα τρίτο της σύνθεσής της να αποτελείται από… Χαράλαμπους, ως εξής:

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου για την Προστασία και Αναβίωση της Παλιάς Ξάνθης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου για την Προστασία και Αναβίωση της Παλιάς Ξάνθης, ως εξής:

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης με την ακόλουθη σύνθεση:

Νέο διοικητικό συμβούλιο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Μετά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών του Σωματείου Επαγγελματιών Ξάνθης με Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου, αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα (με τριετή θητεία) ως εξής:

Η νέα διοίκηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης που εκλέχτηκε την Κυριακή 7 Μαΐου και αποτελείται από τους παρακάτω:

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της “Στήριξης”

Συγκροτήθηκε σε σώμα υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου το νέο διοικητικό συμβούλιο του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης «η Στήριξη».

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Τριτέκνων Ξάνθης

Τη σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου του που προέκυψε μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες ανακοίνωσε ο Σύλλογος Τριτέκνων Ξάνθης ως εξής, κοινοποιώντας παράλληλα ότι το γραφείο του θα ανοίξει και πάλι τη Δευτέρα 24 Απριλίου:

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ε.Λ.Μ.Ε. Ξάνθης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ξάνθης που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές, ως εξής:

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 6ης Δεκεμβρίου, ως εξής:

Νέο διοικητικό συμβούλιο στον Σύλλογο Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων Ξάνθης – Αποφοίτων Ε.Π.Α.Θ.

Συνήλθε την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων Ξάνθης – Αποφοίτων Ε.Π.Α.Θ. που προέκυψε από τις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: