Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.-Θ.

Σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την “Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής: Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Α.Μ.-Θ. Τρύφων Εξάρχου)“, προσέρχεται το απόγευμα (18.30) της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.  

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.-Θ.

Σε ειδική συνεδρίαση προσέρχεται το πρωί (11.00) της Κυριακής 5 Μαρτίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την εκλογή προεδρείου του, καθώς και την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.