Δηλώσεις παραγωγών της Ξάνθης για ζημιές

Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές σε καλλιέργειες ηλίανθου, αραβόσιτου, καπνών και οπωροφόρων δένδρων, από την ανεμοθύελλα στις 17 Ιουλίου στην περιοχή Κιμμερίων του δήμου Ξάνθης, μπορούν να δηλώσουν την ζημιά στον ανταποκριτή του ΕλΓΑ στα Κιμμέρια Ξάνθης έως και την Παρασκευή 4 Αυγούστου.

Καταγραφή ζημιών από το χαλάζι

Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές σε καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, βαμβάκι, αμπελοειδή, κηπευτικά, σιτηρά, από το χαλάζι της 18ης Ιουνίου στην περιοχή Κιμμερίων του δήμου Ξάνθης, μπορούν να δηλώσουν τη ζημιά στον ανταποκριτή του ΕλΓΑ στα Κιμμέρια έως και την Πέμπτη 29 Ιουνίου.

Αποζημιώσεις για ζημιές από τη χαλαζόπτωση στα Κιμμέρια

Από τον ανταποκριτή του ΕλΓΑ στην Ξάνθη ανακοινώθηκε ότι οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές από το χαλάζι της 14ης Μαΐου στην περιοχή Κιμμερίων Ξάνθης σε καλλιέργειες με οπωροφόρα δένδρα, βαμβάκι, αμπελοειδή, κηπευτικά και σιτηρά, μπορούν να δηλώσουν τη ζημιά στα Κιμμέρια έως και την Παρασκευή 26 Μαΐου.

Καταγραφή ζημιών από τον ΕλΓΑ

Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές σε καλλιέργειες με σιτηρά, βαμβάκι, αμπέλια, καπνά κλπ. από το χαλάζι της 14ης Ιουνίου, μπορούν να δηλώσουν τη ζημιά στον ανταποκριτή του ΕλΓΑ στο Εύμοιρο Ξάνθης έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου.

Κάλεσμα προς παραγωγούς που έχουν υποστεί ζημιές

Καλούνται οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιά από πλημμύρα σε καλλιέργειες με σιτηρά, ελαιοκράμβη ή τριφύλλια, να δηλώσουν τη ζημιά στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στο Εύμοιρο Ξάνθης έως τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Δηλώσεις ζημιών για καλλιεργητές κηπευτικών

Από τον δήμο Ξάνθης ανακοινώθηκε ότι οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιά σε καλλιέργειες κηπευτικών από παγετό, μπορούν να δηλώσουν τη ζημιά στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στο Εύμοιρο Ξάνθης έως τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Δηλώσεις ζημιών καπνοπαραγωγών

Από τον δήμο Ξάνθης ανακοινώνεται ότι οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές σε καλλιέργειες καπνού από υπερβολικές και άκαιρες βροχοπτώσεις, μπορούν να δηλώσουν τη ζημιά στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στο Εύμοιρο Ξάνθης έως την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014.

Για τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές

Από τον δήμο Ξάνθης ανακοινώθηκε ότι οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές από υπερβολικές και άκαιρες βροχοπτώσεις σε καλλιέργειες με σιτηρά, ηλίανθο και τριφύλλι, μπορούν να δηλώσουν τη ζημιά στον ανταποκριτή του ΕλΓΑ στο Εύμοιρο μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιουνίου. Απαραίτητα δικαιολογητικά: ταυτότητα, Α.Φ.Μ., βιβλιάριο τράπεζα και αριθμός αγροτεμαχίου Ο.Σ.Δ.Ε.