Επίκαιρο

Θέλουμε ποσοστά από το γάλα μας, φώναζαν τα πρόβατα. Θα είμαι πιο γενναιόδωρος μαζί σας, είπε ο τσέλιγκας. Θα σας δώσω ποσοστά από το κρέας σας. Αργύρης Μαρνέρος