Εργοδοτικά εγκλήματα από αρχές του έτους μέχρι τέλος Απρίλη

Αυτό που παράγει ο καπιταλισμός είναι ο θάνατος. Μια προσπάθεια συνολικής καταγραφής εργοδοτικών εγκλημάτων (αναφέρεται και η Ξάνθη) από τις αρχές του έτους μέχρι το τέλος του Απριλίου: