Ποια πιστοποιητικά παραλαμβάνονται με ένα κλικ

Σε εννέα ανέρχονται μέχρι στιγμής τα πιστοποιητικά που το δημόσιο μπορεί να παρέχει στους πολίτες με ένα απλό κλικ στον υπολογιστή τους. Όσοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet, μπορούν να αποκτούν -χωρίς πρόσθετες διαδικασίες- πρόσβαση στις υπηρεσίες της κεντρικής διαδικτυακής πύλης της δημόσιας διοίκησης “Ερμής” (www.ermis.gov.gr) και να παραλαμβάνουν τα εννέα πιστοποιητικά μέσω του υπολογιστή τους.