Η κάθοδος των λύκων και η άνοδος της ακροδεξιάς

Ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε μια πρωτόγονη φυλή που από μερικά χρόνια έχει εγκαταλείψει τις σπηλιές και ζει σε έναν οικισμό δίπλα στο ποτάμι. Ξαφνικά και εξαιτίας μια μεγάλης πυρκαγιάς που κατέκαψε ένα παρακείμενο βουνό, η περιοχή γέμισε από αγέλες λύκων που μετακινήθηκαν πεινασμένοι.