Συνεδριάζει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.00) της Πέμπτης 21 Δεκεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.30) της Τετάρτης 29 Νοεμβρίου το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Διπλή συνεδρίαση για το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Σε διπλή συνεδρίαση προσέρχεται το μεσημέρι (14.30 και 15.00) της Τρίτης 24 Οκτωβρίου το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα θέματα στις ημερήσιες διατάξεις:

Συνεδριάζει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.30) της Πέμπτης 5 Οκτωβρίου το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.30) της Παρασκευής 22 Σεπτεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.00) της Παρασκευής 1 Σεπτεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.00) της Πέμπτης 10 Αυγούστου το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.30) της Δευτέρας 3 Ιουλίου το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.30) της Τετάρτης 7 Ιουνίου το Κέντρο Πολιτισμού δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Τετάρτης 10 Μαΐου το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη: