Ο κυρ Αντώνης

Ο κυρ Αντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή

με δανειστές και αεριτζήδες και με θράσος πολύ.

Είχε ένα μάτι που του βγήκε με τ’ όνομα μαζί.

Σαν του επίτιμου. Και «χτυπούσε» για πλάκα τους ναζί.