Ελεύθερη διάθεση του ντοκιμαντέρ “Γεια σας και καλή αντάμωση ως νικητές”

Από τον σκηνοθέτη Νίκο Νούλα κοινοποιήθηκε ότι η ταινία του “Γεια σας και καλή αντάμωση ως νικητές” έχει ανέβει στο διαδίκτυο και είναι προσβάσιμη σε όλους.

“Γιατί αποχωρώ από τον ΣυΡιζΑ”

Δημοσιοποιούμε την εξόχως ενδιαφέρουσα και θέτουσα κομβικά ζητήματα επιστολή που συνοδεύει την αποχώρηση στελέχους του ΣυΡιζΑ από το κόμμα (οι υπογραμμίσεις δικές μας):