Τι δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά οι Έλληνες

Με την Eurostat να καταγράφει την παγιωμένη πια πραγματικότητα ότι ένας στους τρεις Έλληνες αντιμετωπίζει σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις (στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκονται Ρουμανία και Βουλγαρία με τις στερήσεις να αφορούν σχεδόν έναν στους δύο πολίτες), οι Έλληνες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά πέντε από τα εξής:

Αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων και των επενδύσεων στη Βουλγαρία

Η Τράπεζα της Βουλγαρίας (Β.Ν.Β.) ανακοίνωσε ότι στα τέλη Νοεμβρίου οι καταθέσεις του μη κυβερνητικού τομέα στη Βουλγαρία έφτασαν στο ποσό των 31.914 εκατομμύριων ευρώ (74,1% του Α.Ε.Π.), σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 16,5% (σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους).

Στις 791.000 ευρώ τα καθαρά κέρδη της Εκκλησίας το 2014

Τις 791.009 ευρώ άγγιξαν τα καθαρά έσοδα της Εκκλησίας της Ελλάδος το 2014. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 8.792.293,69 ευρώ, ενώ τα έξοδα ήταν 8.001.283,93 ευρώ. Σύμφωνα με την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, για την πληρωμή φόρων δαπανήθηκαν 2.476.428,15€.