Η Π.Α.Μ.-Θ. για τη “Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών”

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώθηκε ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμό 13850/14-12-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΡΚ4653ΠΓ-Θ2Χ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στήριξης που αφορούν στο Μέτρο 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Π.Α.Α. 2014-2020.

Ομάδες γονέων στο Κέντρο Πρόληψης Ξάνθης

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ξάνθης «Έκφραση», προγραμματίζει τη δημιουργία τριών ομάδων γονέων που έχουν παιδιά ηλικίας τριών ως έξι ετών, έξι ως δώδεκα ετών και δώδεκα ως δεκαοκτώ ετών.

Ομάδες υποστήριξης εκπαιδευτικών

Ομάδες υποστήριξης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016-2017 συστήνει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Ξάνθης “Έκφραση” και με το ΚεΦΙΑπ Ξάνθης.

Το ΚεΦΙΑπ και το Κέντρο Πρόληψης στο πλευρό των εκπαιδευτικών

Ομάδες υποστήριξης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016, υπό τον συντονισμό ψυχολόγων, διοργανώνει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης μέσω της υπεύθυνης του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων.