Ολυμπιακοί αγώνες και αθλητικά ιδεώδη

Οι μύθοι για το «αρχαίο πνεύμα αθάνατο» κυριαρχούν παρόλο που η ιστορική έρευνα έχει συμβάλλει στην απομυθοποίηση. Οι αθλητικοί αγώνες της αρχαιότητας είχαν -εκτός από τα θετικά- και τα αρνητικά της εμπορευματοποίησης και του ανταγωνισμού. Από τους αρχαίους ολυμπιακούς αγώνες, όταν ακόμη και πριν το 752 π.Χ. οι αθλητές δεν αγωνίζονταν για τον «κότινο» μόνο, αλλά για υλικά οφέλη.

Έρευνα: οι χώρες που υποδέχονται πρόσφυγες έχουν οικονομικά οφέλη

Η επένδυση ενός ευρώ για την υποδοχή προσφύγων, μπορεί να αποφέρει σχεδόν δύο ευρώ σε οικονομικά οφέλη μέσα σε πέντε χρόνια για κάποιες ανεπτυγμένες οικονομίες. Αυτό αναφέρει μελέτη του Φιλίπ Λεγκρέν του London School of Economics, η οποία συμπεραίνει ότι οι πρόσφυγες φέρνουν και οικονομικά οφέλη στις πλούσιες χώρες, παρά το αρχικό κόστος για την εγκατάστασή τους.