Ρυθμίσεις οφειλών από τον δήμο Τοπείρου

Ο δήμος Τοπείρου ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή του Ν. 4483/17 (Φ.Ε.Κ. 107/31.07.2017 – τεύχος Α) και σύμφωνα με το άρθρο 52, προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 προς τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και δύνανται να εξοφληθούν μέχρι και σε εκατό μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€.

Ρυθμίσεις οφειλών από τον δήμο Ξάνθης

Ο δήμος Ξάνθης γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/2017, οι οφειλέτες του μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που έχουν ήδη βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 30-9-2017, κατόπιν αιτήσεως η οποία υποβάλλεται εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι από 31-7-2017.

Ρυθμίσεις οφειλών από τον δήμο Μύκης

Σε ρυθμίσεις οφειλών στο πλαίσιο του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ.107/31.07.2017 τεύχος Α’) προχωρά ο δήμος Μύκης, κοινοποιώντας τα ακόλουθα:

Τι οφείλουν οι Έλληνες στην εφορία

Οι Έλληνες δεν είναι μπαταχτσήδες και κακοπληρωτές. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από την ανάλυση των οφειλών τους στην εφορία και το δημόσιο γενικότερα. Εκατομμύρια άνθρωποι δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά η εικόνα θέλει προσεκτική ανάλυση γιατί μέχρι τώρα εξάγονται λανθασμένα και άδικα συμπεράσματα.

Ο Donald Trump οφείλει σε πιστωτές τουλάχιστον 315.600.000 δολάρια

Προσωπικές οφειλές τουλάχιστον 315,6 εκατομμυρίων δολαρίων είχε περί τα μέσα του 2017 ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump σε γερμανικές, αμερικανικές και άλλες τράπεζες, όπως καταγράφεται σε ομοσπονδιακό έντυπο γνωστοποίησης οικονομικών στοιχείων που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία Κυβερνητικής Δεοντολογίας των Η.Π.Α.

7.296 μεγαλοφειλέτες χρωστάνε τα 74 από τα 92,9 δισ. του συνόλου των οφειλών

         

Ραβασάκια του Ο.Γ.Α. σε 60.000 αγρότες για «ξεχασμένες» οφειλές εικοσαετίας

Τελεσίγραφο σε 60.000 αγρότες με χρέη από «ξεχασμένες» εισφορές εικοσαετίας στέλνει ο Ο.Γ.Α., καλώντας τους να προχωρήσουν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου στην εξόφληση ή τη ρύθμισή τους.

Για το πρόγραμμα διακανονισμού οφειλών στη Δ.Ε.Η.

Σε εφαρμογή έχει τεθεί ήδη από την Παρασκευή 1η Απριλίου το νέο πρόγραμμα διακανονισμού οφειλών στη Δ.Ε.Η. στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται ρύθμιση των οφειλών έως και σε 36 δόσεις. Περαιτέρω δίνεται η δυνατότητα διακανονισμού χωρίς προκαταβολή, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης κάθε τρέχοντος λογαριασμού ρεύματος.

Παράταση για τις αιτήσεις οφειλετών του δήμου Ξάνθης

Από τον δήμο Ξάνθης ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1110/26-5-2015 η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 946/26-5-2015 τεύχος Β’, παρατείνεται έως 26 Ιουνίου 2015 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4321/2015. Οι οφειλέτες του δήμου έχουν εκ νέου τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 15, προκειμένου να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε δόσεις.

Ρύθμιση οφειλών προς τον δήμο Ξάνθης

Από τον δήμο Ξάνθης ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τον Ν.4321/2015 οι οφειλέτες του έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τον δήμο, ως εξής: