Υπόμνηση

Άνοιξε το παράθυρο της καρδιάς σου.

Άνοιξέ το στους ξεριζωμένους μετανάστες

που σε κοιτούν με βλέμμα κυνηγημένου αγριμιού.

Άνοιξέ το στους άνεργους

που χάνονται στις ψευδαισθήσεις των υποσχέσεων

για μια ακτίνα ήλιου.