Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το απόγευμα (18.30) της Πέμπτης 21 Δεκεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαεπτά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το απόγευμα (18.30) της Τετάρτης 29 Νοεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαεπτά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το απόγευμα (18.30) της Δευτέρας 30 Οκτωβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαοκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Αναβολή συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.-Θ.

Λόγω της κήρυξης της Σαμοθράκης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις 26 Σεπτεμβρίου και της συνάντησης του διοικητικού συμβουλίου της ΕνΠΕ στην Αθήνα την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου με τον υπουργό κ. Χαρίτση, αναβάλλεται η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου (μετατίθεται για τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στις 18.30), προκειμένου ο περιφερειάρχης να ενημερώσει τόσο […]

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το απόγευμα (18.30) της Πέμπτης 28 Σεπτεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δώδεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το απόγευμα (18.30) της Τετάρτης 30 Αυγούστου Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαοκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το απόγευμα (18.30) της Πέμπτης 29 Ιουνίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το απόγευμα (19.00) της Τρίτης 30 Μαΐου του Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαέξι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το απόγευμα (19.30) της Δευτέρας 8 Μαΐου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το απόγευμα (18.30) της Τετάρτης 29 Μαρτίου το περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη: