Βους πλέκων ιάμβους

Τι να ‘ναι ο αχός που γίνεται κι η ταραχή η μεγάλη

μες στην πλατεία του χωριού κάτω απ’ τα πλατάνια;

Βους πλέκων ιάμβους

Το σκέφτηκα, το ψείρισα, το είδα μέσα έξω

ρώτησα αηδόνια και πουλιά, ρώτησα και τα γίδια

κι ευθύς το αποφάσισα στου νου μου τις ζυμώσεις

να συνεχίσω να μιλώ με ποιήματα και στίχους.