Πωλητική πολιτική

Ίσως πολλοί να το αγνοούν, αλλά γι’ αυτό υπάρχει η λαϊκή (like key, σαν κλειδί) μούσα. Για να ξεκλειδώνει τη γνώση και να τροφοδοτεί μ’ αυτή το «νέο σχολείο», την αγορά, τους μεταπράτες ιδεών, όποιον τέλος πάντων ενδιαφέρεται για Κ.Κ.Ε. (Κάθετη Κινεζοποιημένη Εξειδίκευση) και ΣυΡιζΑ (Συνεργείο Ριζικής Αποξήλωσης).