Αύξηση των περιστατικών ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα

Ετήσια έρευνα που παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου το «Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας» επισημαίνει ότι υπήρξε ραγδαία αύξηση των περιστατικών μέσα σε ένα χρόνο, καθώς το 2015 καταγράφηκαν 273 περιστατικά έναντι 83 περιστατικών το 2014.

Η ετήσια έκθεση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του για το έτος 2014, όπου αναλύονται τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα της καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας και εγκλημάτων μίσους, από τις οργανώσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο.

Ανακοίνωση περιστατικών ρατσιστικής βίας

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας καλεί σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι (12.30) της Τετάρτης 2 Απριλίου στην Ε.Σ.Η.Ε.Α., με σκοπό την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την καταγραφή περιστατικών βίας με ρατσιστικό κίνητρο, από τα μέλη του δικτύου κατά τη διάρκεια του 2013.