Ανακοίνωση για τις κυρώσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Από το Σωματείο Επαγγελματιών με Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ξάνθης, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις: