Ε.Φ.Κ.Α.: Πώς θα χορηγείται η ασφαλιστική ενημερότητα

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας παρέχει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης με σχετική εγκύκλιο. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, από 1η Ιανουαρίου -ημερομηνία ένταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. των προϋφιστάμενων φορέων κύριας ασφάλισης- η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους που λειτουργούν ως υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

Αλλάζει το καθεστώς χορήγησης γυαλιών όρασης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε ο πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σωτήρης Μπερσίμης, από την προσεχή Πέμπτη οι περιφερειακές διευθύνσεις δεν θα παραλαμβάνουν αιτήματα ασφαλισμένων για αποζημίωση γυαλιών όρασης, καθώς θα πρέπει εκείνοι πρώτα να δείχνουν τα καινούργια τους γυαλιά.

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης δώρου Πάσχα

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Γ.Σ.Ε.Ε. ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους όρους, τις προϋποθέσεις χορήγησης και για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα.