Άδεια για χρήση γεωθερμίας στον δήμο Αλεξανδρούπολης

Άδεια διανομής ενέργειας από τον δήμο Αλεξανδρούπολης, που προέρχεται από το χαμηλής θερμοκρασίας (μέχρι 90ο C) γεωθερμικό πεδίο Άνθειας-Αρίστηνου θερμικής ισχύος 9,8 MWth, υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εξαπλώνεται η χρήση των POS

Το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να εγκαταστήσουν μηχανήματα POS για πληρωμές με κάρτα ακόμη δεκαπέντε είδη καταστημάτων και κλάδοι επαγγελματιών, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να κοινοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες.

Έρευνα για τη χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα

Επτά στα δέκα νοικοκυριά (ποσοστό 69,1% του πληθυσμού της χώρας) έχουν σήμερα πρόσβαση στο διαδίκτυο, καταγράφοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το 2015. Παράλληλα, την τελευταία πενταετία σημειώθηκε αύξηση 37,7% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία καθώς και αύξηση στην εν κινήσει χρήση του, σύμφωνα με Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα για το 2016 που πραγματοποίησε η ΕλΣτατ.

Στοιχεία για τη χρήση του διαδικτύου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία από την έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε για το 2013 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.