Η σύνθεση των νέων οργάνων του Ε.Β.Ε. Ξάνθης

Μετά την πρώτη μετεκλογική συνεδρίαση, συγκροτήθηκαν σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο και οι επιτροπές του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ξάνθης, ως εξής:

Τα νέα όργανα των “Κατασκηνωτών”

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ανάδειξης νέων οργάνων διοίκησης του πολιτιστικού συλλόγου «Οι κατασκηνωτές» και προέκυψαν τα ακόλουθα όργανα του διοικητικού συμβουλίου: