Η Damla Demirözü για την ελληνική λογοτεχνία στην Τουρκία

Ποια είναι η εικόνα της ελληνικής λογοτεχνίας στην Τουρκία; Εκ προοιμίου, το ζήτημα αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία πριν το 1960 δεν έχει μεγάλη ιστορία στην Τουρκία. Αυτή τη δεκαετία αρχίζουν οι μαζικές μεταφράσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Οι μεταφραστές είναι κυρίως Κωνσταντινουπολίτες ή Τουρκοκρητικοί. Ωστόσο, άνθηση των μεταφράσεων θα παρατηρηθεί κυρίως τη δεκαετία του 1990 και θα συνεχιστεί στα πρώτα χρόνια του 2000.