Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Πέμπτης 4 Ιανουαρίου η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και των δαπανών του οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Άσκηση ή μη, αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμό Α289/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά σε πρόστιμο για χρήση πετρελαίου θέρμανσης αντί πετρελαίου κίνησης
 3. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού της χώρας»
 4. Έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 5. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά την συζήτηση της προσφυγής του Κωνσταντίνου Αποστολούδη κατά της υπ’ αριθμό Φ.14990/05/5526/4-122015 (04/12/2015) απόφασης Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. που αφορά στην ολική προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων ελαιοτριβείου πυρηνελαιουργείου-ξηραντήριου ελαιοπυρήνα
 6. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά την συζήτηση της από 29-1-2015 αγωγής της Γραμματικής Καμπά κατά α) της Π.Α.Μ.Θ., β) του ελληνικού δημοσίου και γ) του δήμου Παγγαίου, που αφορά σε αποζημίωση από αδικοπραξία
 7. Έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 8. Έγκριση του πρακτικού 19 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης για την ανάδειξη μειοδότη νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Ιεροσπουδαστηρίου Εχίνου, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, μόνο τις Κυριακές, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
 9. Αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.-Θ. με την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Κομνηνός Π. και ΣΙΑ Ε.Ε.» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και εμπορευμάτων
 10. Αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.-Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία «Ορφέας Ε.Π.Ε. – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ξάνθης» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών
 11. Έγκριση των δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 12. Έγκριση πρακτικού No1 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη διακίνηση της κοινής και επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.-Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρονική περίοδο ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 39.500,00 ευρώ
 13. Άσκηση ή μη, έφεσης κατά της υπ’ αριθμό 55/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που αφορά σε τίτλους κυριότητας αγροτεμαχίων
 14. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Έβρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης κατά τη συζήτηση της από 11-12-2017 αγωγής του Μεχμέτ Νιζάμ κατά της Π.Α.Μ.-Θ. που αφορά στην καταβολή του ποσού των 6.646,40 ευρώ για εργασίες αποχιονισμού περιόδου 2016-2017
 15. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού του υποέργου «Προμήθεια 1.500 τόνων πλυμένου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 70.308,00 ευρώ, σε βάρος του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.-Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠΟ3100006» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ531)
 16. Έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και των δαπανών του οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 17. Έγκριση συνδρομών ημερησίων εφημερίδων και περιοδικών εντύπων έτους 2018 της Π.Α.Μ.-Θ.
 18. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 813/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 19. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής για τη συζήτηση μετά την έκδοση της 279/2017 απόφασης, της αγωγής της Μαρίας Πέτρακα που αφορά σε αποζημίωση λόγω αυτοκινητιστικού ατυχήματος
 20. Έγκριση α) Των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων βιολογικού ή/και παθολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.-Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα δύο ετών (οικονομικά έτη 2018 και 2019)», με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. 28.100,00 ευρώ και β) Συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού
 21. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 16ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου», αναδόχου «Αλέξανδρος Α.Τ.Ε.Β.Ε.»
 22. Έγκριση 1ου πρακτικού για την «Προμήθεια καυσίμων για τη λειτουργία των μηχανημάτων-οχημάτων αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης (στις δεξαμενές της υπηρεσίας)» προϋπολογισμού 26.000,00 ευρώ
 23. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης σύμφωνα με το Α.Β.Ω. Α2017/162 κλητήριο θέσπισμα και την ΑΒΜ Α2015/2970 πράξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ξάνθης που αφορά στη μη λήψη μέτρων οριστικής άρσης της επικινδυνότητας τμημάτων του μνημείου «Σπύρερ»
 24. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της Π.Α.Μ.-Θ.

 

0 Reviews

Write a Review

Super User

Read Previous

Στους νέους όλου του κόσμου

Read Next

Ο καζαμίας του 2018

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *